Det viser sig at Tabel Designer fejler når der forsøges at bygge en rapport med link funktion til anden tabel.
Jet Reports er opmærksomme på fejlen som berør (Tysk, Hollandsk og Dansk) sprog modul.
Problemet bliver rettet ved næste opdatering af Jet Essentials 2015 Update 1.

Der findes 2 mulige løsninger:

1. Skift sprog ud til Engelsk (Jet programindstillinger > General > Sproglag for brugerflade)
2. Nedgradere Jet Reports til Jet Essentials 2015 Update 1 Build 15.1.15181.0 og afvent nyeste opdatering.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os
info@consulendo.dk eller 20 23 90 52

An unexpected error has occurred:
Inputstrengen var ikke i et korrekt format.
System.FormatException
ved System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
ved System.String.FormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
ved System.String.Format(String format, Object arg0, Object arg1)
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportLinkFieldViewModel.ResetHeader()
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportFieldViewModel..ctor(ReportTableViewModel table, FieldInfo field, String id)
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportLinkFieldViewModel..ctor(ReportTableViewModel table, FieldInfo field, String id)
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.CreateReportField(FieldInfo field)
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.b__9(FieldInfo field)
ved System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
ved System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
ved System.Linq.OrderedEnumerable`1.d__1.MoveNext()
ved System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.CopyFrom(IEnumerable`1 collection)
ved System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.get_AllFields()
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.GetNormalFields()
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.get_NormalFields()
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.GetLinkFields()
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportTableViewModel.get_LinkFields()
ved Jet.TableUI.ViewModels.ReportLinkTableViewModel.<.ctor>b__19()
ved Jet.TableUI.ViewModels.FilterItemsViewModel`1.AddItem()
ved Jet.TableUI.ViewModels.FilterItemsViewModel`1.b__0(Object o)
ved Jet.TableUI.Command.Execute(Object parameter)
ved Jet.TableUI.Views.MainWindow.FilterItemsControl_OnFilterAdded(Object sender, RoutedEventArgs e)
ved System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
ved System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
ved System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
ved System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
ved Jet.Common.UI.Controls.FilterItemsControl.AddButton_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
ved System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
ved System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
ved System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
ved System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
ved System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
ved System.Windows.Controls.Button.OnClick()
ved System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
ved System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
ved System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
ved System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
ved System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
ved System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
ved System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
ved System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
ved System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
ved System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
ved System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
ved System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
ved System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
ved System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
ved System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
ved System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
ved System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
ved System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
ved System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
ved System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
ved System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
ved MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
ved MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
ved System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
ved System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)