Del dette tips!

Fejl medrefresh/opdatering af tabel

Hvis i oplever at jeres grafer og tabeller ikke opdatere efter man har kørt en Jet Reports rapport og den eneste måde man kan få de nye tal er ved manuelt at højreklikke og så opdatere/refresh området, så er det nok fordi du har fået installeret Jet Reports version 19.2.18311.1.

Ifølge Jet Reports indeholder den bl.a. ovenstående fejl. Dette er både når man manuelt kører rapporten og har dem scheduleret til at køre på et bestemt tidspunkt.

Derfor vil vi her hos Consulendo anbefale jer at opdatere til nyeste version af Jet Reports, således at fejlen bliver fikset.

Du kan altid download den seneste version af Jet Reports her.

Jet Reports

Hvis i har LOG på jeres Schedulering vil i højst sandsynligt få følgende fejl hvis i har Jet Reports version 19.2.18311.1 installeret

The message filter indicated that the application is busy. (Exception from HRESULT: 0x8001010A (RPC_E_SERVERCALL_RETRYLATER))
Jet.Shared.JetReportsException
at d.o.e()
at g.a[a](Func`1 A_0)
at d.j(String fileName, Boolean activateWorkbook)
at o.d(String inputFile)
at o.a(b A_0, String A_1)
Thread1 QuitExcel: An exception occurred terminating the Excel process. The following exception was reported.
Thread1 QuitExcel: An unexpected error has occurred:
The message filter indicated that the application is busy. (Exception from HRESULT: 0x8001010A (RPC_E_SERVERCALL_RETRYLATER))
System.Runtime.InteropServices.COMException
at Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass.get_ActiveWorkbook()
at d.cw()
at g.a[a](Func`1 A_0)
at d.bb()
at o.e()
Thread1 AutoPilotProgram.WriteStatus: A Jet Reports error has occurred:
File could not be opened.  The following error was reported:

The message filter indicated that the application is busy. (Exception from HRESULT: 0x8001010A (RPC_E_SERVERCALL_RETRYLATER))
Jet.Shared.JetReportsException
at d.o.e()
at g.a[a](Func`1 A_0)
at d.j(String fileName, Boolean activateWorkbook)
at o.d(String inputFile)
at o.a(b A_0, String A_1)