Del dette tips!

Betinget formatering i Jet Reports

For at gøre dine Jet Reports mere overskuelige, så sørg for at bruge Excels betinget formatering.

Ved hjælp af formlen HVIS, kan du bestemme om du vil have returneret 1 eller 0. I videoen er det kolonne C vi har lavet en HVIS funktion i.

Formlen der er lagt ind i C8 er denne:

=HVIS(INDIREKTE(“C”&RÆKKE()-1;SAND)=1;0;1).

Ovenstående formel returnerer enten 1 eller 0 når du kører din Jet Reports.

Nu kan du bruge Excels betinget formatering til at bestemme farverne du vil have ud i din rapport.