Del dette tips!

Filter

Med Jet Reports kan man opsætte et filtre som brugeren selv kan ændre i. Dette gøres ved at skrive ”Indstilling” i kolonne A og ”Titel” og ”Værdi” i række 1.

I nedenstående eksempel er der gjort følgende:

  1. I celle A3 skrives ”Indstilling”
  2. I celle C1 skrives ”Titel”
  3. I Celle D1 skrives ”Værdi”
  4. I Celle C3 skrives ”Startdato”
  5. I Celle D3 skrives ”01-01-2018”

Når der trykkes ”Kør” i Jet båndet får man så en pop-up boks, hvor man kan ændre startdatoen

Jet Reports - Filter