Jet Scheduler

Del dette tips!

Overblik

Jet Scheduler giver dig mulighed for at udsende rapporter automatisk gennem Windows Task Scheduler.

Du kan gemme filen et sted, du kan få den sendt ud via email og du kan bestemme hvilke format filen du sender skal have (PDF eller Excel fil).

Nedenfor kan du se de steps det krøver at få Jet Scheduler til at virke.

Her er en række videoer lavet af Jet Global, som giver dig et hurtigt overblik over funktionerne i Jet Scheduler.

Introduktion til Jet Scheduler

Trigger-based Email og Dynamisk tekst

Vælg favoritter

Brug af Jet Scheduler

For at bruge Jet Scheduler, skal du åbne rapporten i Excel, og trykke på JET-fanen og klikke på Schedule (planlæg).

Klik på New Task… knappen for at lave en ny task/opgave.

Reports fanen

Reports fanen indeholder general information om den opgave du er ved at lave:

 • Task Name: Dette er navnet på opgaven. Giv den et navn du kan kende. Det er kun for at have overblik over de enkelte jobs
 • Run All Reports in a Folder: Denne vil gøre det muligt at køre alle rapporter i en mappe
 • Run a Single Report: Denne vil gøre det muligt at planlægge en enkelt rapport
 • Input: Dette er stien til filen eller mappen du vil planlægge
 • Output: Dette er stilen til filen og mappen hvor den færdige rapport vil blive gemt.

Schedule fanen

I schedule fanen kan du bestemme hvor ofte du vil have din rapport sendt ud.

Mulighederne der er, er følgende:

Once: En gang
Daily: Rapporten vil kører hver dag (det er muligt i næste fane at vælge hvor mange den skal vente med kører igen)
Weekly: Rapporten vil kører hver uge (det er muligt i næste fane at vælge hvilke dage rapporten skal køre på)
Monthly: Rapporten vil kører hver måned (det er muligt i næste fane at vælge hvilke måneder rapporten skal kører i og hvilke dag på måneden rapporten skal køre)
When Idle: Rapporten vil kører hver gang computeren går i dvale
At Startup: Rapporten vil kører hver gang computeren bliver tændt
At Logon: Rapporten vil kører hver gang du logger på computeren

Hvor ofte fanen

(Navnet på denne fane vil ændre sig alt efter hvad du valgte i sidste afsnit.)

Denne fane indeholder general information om hvornår opgaven vil blive kørt:

Start Date and Time: Dette er den første dag rapporten skal køre og hvilke tidspunkt rapporten skal sende ud på
Weeks between report runs: Dette er hvor mange uger der skal gå før rapporten blive kørt igen
Days to run report: Dette er hvilke dage på ugen rapporten skal køre på

Email fanen

Email fanen tillader dig at definere hvem rapporten skal sendes til.

 • Send email: hvis der er flueben i denne vil rapporten blive sendt til de email, der står i boksen recipients
 • Mail properties: I denne drop-down kan du specificere om rapporten skal sendes ud via Outlook eller ved at bruge Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). SMTP indstillinger skal være sat op i Jet fanen for at kunne bruges.
 • Message: Her kan du bestemme emnet og teksten der skal sendes som en del af emailen
 • Attach report to email: Hvis der er flueben i denne, vil rapporten blive vedhæftet emailen. Hvis der ikke er flueben, vil rapporten ikke blive vedhæftet. Det kan f.eks. bruges til at fortælle at nu er rapporten opdateret.
 • Recipients: Her kan du skrive de emails, der skal modtage rapporten. Hvis den skal sendes til flere brugere, så skal de være seperaret med et semi-kolon.
 • Get recipients from Excel Named Range: Det er muligt at definere emailadresser i rapporten via et excel-område. Hvis du har givet et område i Excel et navn, vil det fremgå af dropdown menuen under checkboxen.

Output fanen

Output fanen tillader dig at definere hvordan rapporten skal se ud, når den er kørt. Det er også i denne fane at man kan fejlsøge ved at sætte en logfil på.

 • Output Format: Denne drop-down liste tillader at definere formatet på den færdige rapport. Mulighederne er:
  • Jet Workbook: Dette vil gemme rapporten som en normal Jet Reports rapport. Med alle funktioner.
  • Values only Workbook: Dette vil gemme rapporten som en Excelfil med alle Jet og Excel funktioner fjernet. Modtageren af rapporten vil få en statisk fil, der ikke kan opdateres.
  • Web Page: Dette vil gemme rapporten som en HTML fil i en enkelt fane. Denne skal bruges når der kun er en enkelt ark i rapporten.
  • Web Page by Sheets: Dette vil gemmer rapporten som en HTML fil med flere ark i den. Denne skal bruges når du har en rapport med flere ark i.
  • PDF: Dette vil gemme rapporten som en PDF fil.
 • Logging: Hvis loggin er sat til, vil der efter hver gang rapporten skal køres laves en fil med processen for eksikveringen. Dette skal bruges til fejlsøgning og ikke være tændt hele tiden.
 • Batch File Generation: Denne skal bruges hvis man bruger bruger en fil at at eksikvere sine rapporter. Det kan du læse mere om her (opdateres snarest)